VALORILE ȘCOLII

  1. Respect – pentru sine, pentru ceilalți, pentru muncă și pentru valorile naționale și europene
  2. Demnitate– curajul și abilitatea de a-și susține propriul sistem de valori
  3. Responsabilitate– capacitatea de a-și asuma cu perseverență drepturile și obligațiile care derivă din statutul de membru al comunității noastre școlare și sociale
  4. Toleranță– acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității șanselor egale pentru toți
  5. Disciplină– ordine, punctualitate și respectarea autorității
  6. Cooperare– cu partenerii educaționali ai societății (familie, instituții publice, agenți economici etc.)
  7. Patriotism– cunoașterea, asumarea și promovarea valorilor naționale